ITPG = INSIKT, TID ,PENGAR OCH GENOMFÖRANDEFÖRMÅGA

Frågor som starkt påverkar ditt lokalprojekt !

INSIKT

Vilken insikt har beslutsfattare och projektgrupp om projektets omfattning och påverkan på organisationen?
Hur organisera sig för att effektivt komma igång med ett lokalprojekt?
Vilken insikt och förståelse har ledning om vilken tid/engagemang som kommer behöva avsättas?
Vilken insikt finns från ledning om organisationens egen kunskap kring ett lokalprojekt?
Vad vet ledning eller ansvarig om ledtider och beslutsprocesser för de olika stegen i ett lokalprojekt ? Tidigare erfarenhet finns det ? Hur gick det ?


TID

Hur lång tid behövs för att finna en lokal, förhandla kontrakt, och genomföra ett lokalprojekt?
Hur styr vi tiden så att vi klarar kritiska milstolpar?

Hur gör man en projekttidplan som är realistisk och går att följa?

Vad är rimlig egen tid för den egna organisationen att lägga ned?

Vilka tider bör gälla för besked till hyresvärd efter tecknande av hyreskontrakt?

 

PENGAR

Vilka nyckeltal för investeringar – kostnader, kan man räkna med vid byte av lokaler?
Vilka resurser, medel och budget finns avsatta?
Vad kan vi göra själva och har tid med ?
Budget finns, men innehåller den rätt saker?
Hur säkerställer man en effektiv upphandling av inredning, teknik, tjänster till bästa pris?

 

GENOMFÖRANDEFÖRMÅGA

Vem internt kan genomföra tänkt flyttprojekt enligt ledningens plan ?
Vem har tid att avsätta internt för att genomföra projektet ?
Hur börjar vi om man inte gjort det förut ?

Om vi anlitar extern projektledare, vem bör vara kontaktperson och projektansvarig internt ?

Med 30 års erfarenhet av lokalprojekt kan ni med förtroende kontakta oss för en förutsättningslös dialog.