CARBONBAY’S KONSULTER
ER PARTNER OCH PROJEKTLEDARE GENOM ALLA LED AV LOKALFÖRÄNDRINGAR

A

Ö

MED 30 ÅRS ERFARENHET TILLFÖR VI BESTÄLLARKOMPETENS OCH TRYGGHET I FLYTTPROJEKTETS ALLA STEG. 

Planering / förstudie

Flyttprojektet

Uppföljning

ITPG
Insikt, tid, pengar och genomförandeförmåga.
Frågorna som starkt påverkar om ditt projekt blir framgångsrikt!